2021. január 22., péntek

Fázós elmélyülés


Fázós gondolat sodorja el zűrös álmomat,
ropogós hóban látom pontos lábnyomomat.
Keserű nyugtalanság a sajátom,
hogy életem is, mint e lábnyom,
úgy halványul el, mint esőmosta féknyom.

Tudom, előbb-utóbb eltűnik a hóban minden,
láthatatlan nyomoknak már hűlt helye sincsen.
Felderenghet új nap, friss érzésekkel,
valami jobb adódhat, igaz értékekkel.
Azt, hogy ráérünk még, soha ne higgyük el.FB - szómegadásos játék.
6 szó:  fázós, elsodor, gondolat, pontosan, keserű, feldereng

2021. január 15., péntek

Mamám kincsei


- Majd később elmesélem - mondtad hajdan,
mikor még gyermekként faggattalak,
mert érdekeltél, nemcsak, mikor baj van...
Ám nem került rá sor mégsem, oly hirtelen
jött el, hogy egyik nap még minden rendben,
de másnapra már nem láthattalak. Némán,
csöndesen tűntél el, észrevétlen...

Magaddal vitted összes megkérdezetlen
titkodat, minden ismeretlen lélekkincsedet,
s én még csak tizennégy voltam, zöld alma, éretlen.
Később már annyi mindent kérdeztem volna...
de túl korán hagytál itt, s ez feltétlen
veszteség. Ahogy teltek az évek, egyre
jobban éreztem szorító hiányodat, nagymama.FB - szómegadásos játék.
6 szó:  mégsem, elmesél, késő, hajdan, csöndes, kincsei

2021. január 8., péntek

Múlt és jelen


Korhadt létra törött fokára
üde, lombos ág borul,
a régmúlt fáradt maradványa
és a koranyár harsányzöld hajtása -
itt az ellentét maga is egyezség,
minden a legtisztább egyértelműség.
Szinte hallani a természet
éltető, friss hárfadallamát,
összhangban vele szúpercegés
halk kísérőhangját.
A jelen s jövő a múlt ravatalán...
itt most hallgat a csend.
Alszik talán.FB - szómegadásos játék.
6 szó:  
hárfa, egyezség, alszik, perceg, lombos, létra

2020. december 13., vasárnap

Ünnep előtt


Esténként már más az érzés,
valahogy elfészkeli bennem
a várakozás akkor is, ha semmi
okom és csöndes előérzetem
nincs, hogy az ünnep változás.
Mert nem az, ugyanúgy minden
folytatódik, legtöbbször vidámság
sem túl fokozott... és tudjuk is jól,
hogy nem szóródik szét a szélben
semmilyen gond, s ha van valami más,
az a szívben születik és áll készen.
Maholnap talán megérjük, hogy
árnyék nem zavarja ünnepünk,
csak a jó marad sokáig meg,
s szabadon öltözhet díszbe majd
a lelkünk.FB - szómegadásos játék.
6 szó:  
esténként, csöndes, készen, maholnap, vidám, szóródik

2020. december 11., péntek

Kétséges holnapok


Már távol a csalfa pillanat fénye,
utolér a kétséges holnap üzenete.
Ne gondoljak ennél immár többre,
ami van, annyiban találjak örömre.

Mindig is ezt tettem, tudja, aki ismer,
de hát, ha ereje teljében van az ember,
előtte van minden és bátran tenni mer,
aki épp csak elvan, kétsége, mint tenger.

Szemlélgetni lehet, tervekkel álmodni,
álom csupán magunk megvalósítani.
Vannak helyzetek, mikor már nem szégyen
erőnket, módunkat ésszerűn felmérni.
FB - szómegadásos játék:
6 szó: holnap, üzenet, távol, fénye, pillanat, szemlél

2020. december 7., hétfő

Fakult emlékek


Alig kivehető, amit ábrázolnak
itt e romos házban újra meglelt
ócska és kopott, régi fényképek,
töredezett papír barna színei
bronz árnyalatokban fénylenek.
Kezdetekben épültek, szaporodtak,
igen sok embernek, generációknak
örömet okoztak ezek az emlékek,
és alig hihető, hogy valóban,
ezek tényleg megtörtént, átélt,
valódi események, igazi életek,
s valaha, valakiknek annyi mindent,
oly sok mindent jelentettek.FB - szómegadásos játék.
6 szó:  
épül, kezdet, ócska, papír, fénylik, bronz

2020. december 5., szombat

Télelőzetes


Csüggedt
sötétszürke felhők uralják
az amúgy is ólmos eget,
talán korai még... hisz' most múlt el a nyár!
Az őszben bíztam: még buzgón leveleket fest,
de ahogy felnézek, hófehér pihe csillan
homlokomon, s aztán látok még ezret...
egy óra múlva e millió apró pihe már
fehéren frissíti a teret.
Ám hamar elillant a télhangulat,
ajándékot kaptunk, előzetest.(Fotó: Szabolcsi Erzsébet)

FB - szómegadásos játék.
6 szó:  
hófehér, csillan, felhős, korai, elillan, csügged